Bijlage-1-Overzichtskaart-verkeersmaatregelen-Munt-versie-17-mei-2015
Bijlage-2-Terrassenplan-Rembrandtplein
Bijlage-3-Kaart-Terrassenplan-Rplein
Bijlage-4-Besluit-Terrassenplan-Thorbeckeplein.pdf
Bijlage-5-T02-01-06-Terrassen-tekening-Thorbeckerplein.pdf
Bijlage-6-Kaart-inzameling-huisvuil.pdf
Begroting-2017
Notulen-ALV-BIZ-Rembrandtplein-07042016
Notulen-alv-biz-16-april-2015
Toelichting-Resultatenrekening-2015-RB-1
Notulen-ALV-BIZ-Rembrandtplein-15092015
Balans-en-resultatenrekening-RB.pdf
Jaarverslag-2015-rb
Toelichting-Balans-2015-RB
Concept-BIZ-Beheerplan-Rembrandtplein-Thorbeckeplein-e.o.
Wensen-BIZ-Rembrandtplein-Thorbeckeplein-e.o.
Rembrandtplein ondernemers en eigenaren
Rembrandtplein Thorbeckeplein onder uitvoeringsovereenkomst terinzage
Oprichtingsakte
BIZ-plan-eig-en-ond-Rembrandtplein-2014-versie-2-16-oktober-2014
Samenwerkingsakkoord-uitgaanspleinen-scan-4-dec
Formulier gegevens Rembrandtplein
BIZ-vereniging-Rembrandtplein-Aanpas.Begr
Begroting 2016